Principal Directory

 
SN
Name of KV
Name of Principal
Subject
STD Code
Office
Residence
FAX
e-mail ID
1
ALMORA MS MALA TEWARY  PHYSICS 05962 230765   230765 kv_almora2@yahoo.co.in
2
AUGUSTYAMUNI  SH. VIJAY NAITHANI MATHS  01364 256923   256923 kv.augustyamuni@gmail.com
3
BAGESHWAR MR. KRISHAN GOPAL   GEOGRAPHY 05963 221891 -   kvbageshwar@gmail.com
4
BANBASA CANTT MR. B C JOSHI CHEMISTRY 05943 263036   263036 principal_kv1_banbassa @yahoo.com
5
BANBASA, NHPC MRS. RANJANA BARFAL BIOLOGY 05943 263059 263196 263059 kvnhpc2@yahoo.com
6
BHIMTAL MRS. POONAM PANDEY ENGLISH  05942 248123 248377 248123 kvbhimtal@gmail.com
7
DEHRADUN, FRI MR. VIVEKANAND BAHUKHANDI MATHS 0135 2774415 2773199 2771667 kvfri_dun@rediffmail.com
8
DEHRADUN NO.1, HBK DR.INDRAJEET SINGH ECONOMICS 0135 2743244 2743244 2743244 principalkv1hbkddn @yahoo.co.in
9
DEHRADUN NO.2, HBK SH B MUNEEM COMMERCE 0135 2748102   2740400 2746036 kv2soi@rediffmail.com
10
DEHRADUN, IIP  MR. S.R VISHNOI CHEMISTRY 0135 2660064 2770074 2660360 kviip.dehradun@gmail.com
11
DEHRADUN, IMA MRS. JYOTI PANDEY    0135 2773470 2773470 2772656 kvimaddn@yahoo.co.in
12
DEHRADUN, ITBP MRS.M.KULBEY PHYSICS 0135 2761334 2751178 2762876 kvitbpddn@gmail.com
13
DEHRADUN, ITBP MRS.M.KULBEY PHYSICS 0135 2761334 2751178 2762876 kvitbpddn@gmail.com
14
DEHRADUN, OFD DR POONAM SINGH HISTORY 0135 2787176 2780607 2787176 principalkvofd
@yahoo.co.in
15
DEHRADUN, OLF MR. H P POKHRIYAL  ENGLISH 0135 2788742 2624838 2788742 kvolfraipur1234@yahoo.com
16
DEHRADUN, ONGC DR. A.SHARMA KALSI ENGLISH 0135 2754378 - 2754378 kvongc08530@rediffmail.com
17
DEHRADUN, BIRPUR MRS.UMA S CHANDRA BIOLOGY 0135 2554434 2554434 2559605 kvbirpur@gmail.com
18
DEHRADUN UPPER CAMP MS.RITA INDRAJEET ECONOMICS 0135 2759929 2759928 2753922 kvuppercamp@yahoo.co.in
19
DHARCHULA, NHPC MR.SURESH YADAV   05967 220258/    220417 220194 220258 principalkvnhpc
@gmail.com
20
GAUCHAR, ITBP MR. M R MAURYA ENGLISH  01363 240405 - 240506 principalkvgauchar
@yahoo.com
21
GOPESHWAR MR.P N VATS  MATHS 01372 251075     kvgopeshwar@gmail.com
22
GWALDAM, SSB  MRS POORNIMA I/C  COMPOTER SC 01363 274219   274266 kvgwaldam@rediffmail.com
23
HALDWANI (I) MR. T P ARYA GEOGRAPHY  05946 221680 213408 221680 kvhaldwani@yahoo.com
24
HALDWANI (II) MR. T P ARYA  GEOGRAPHY 05946 221680 213408 213408 kvhaldwani@yahoo.com
25
HARDWAR, BHEL SH S.P.BARTHWAL  ENGLISH 01334 231361 230916 231361 kvhardwar@rediffmail.com
26
JOSHIMATH MR.MAYANK SHARMA HISTORY 01389 222210   222210 kvjoshimath@yahoo.com
27
KASHIPUR MR.CHETAN ARORA  COMMERCE 05947 262366 262392 262050 kv_kashipur@yahoo.com
28
KAUSANI MR. RAVINDRA SINGH BISHT PHYSICS  05962 258349 215532 258349 kv.kausani@yahoo.com
29
LANSDOWNE MRS.URMILA ECONOMICS 01386 262136 262219 262239 kvlansdowne
@rediffmail.com
30
LOHAGHAT MR. B.D. OLI CHEMISTRY 05965 235420     lohaghatkv@gmail.com
31
MIRTHI, ITBP MR. HARISH KUMAR  ENGLISH 05964 232834 232834  232834 info.kvitbpmerthi
@gmail.com
32
MUKTESHWAR, IVRI MRS. BASANTI KHAMPA HINDI 05942 286045 286035 286031 kvmukteshwar@gmail.com
33
MUSSOORIE MR D S NEGI PHYSICS 0135 2632704   2632704 kvmussoorie@gmail.com
34
NEW TEHRI TOWN  SH RAJEEV LAKHEDA ECONOMICS  01376 232148     principalkvntt@yahoo.com
35
PAURI MR. PREM CHAND    01368 221699 221907 221699 kvpauri@yahoo.co.in
36
PITHOTAGARH MRS. KAMLA NIRKHUPA  HINDI 05964 266595 266097 266069 kv.pithoragarh@gmail.com
37
RAIWALA MRS RACHNA DEV  ENGLISH 0135 2484227   2484227   raiwalakv@rediffmail.com
38
RAJGARHI  SH RAMESH SHARMA MATHS          kvraj.2003@gmail.com
39
RANIKHET MR SUNIL KUMAR JOSHI GEOGRAPHY 05966 220667     kv_ranikhet@rediffmail.com
40
RISHIKESH MRS SUDHA GUPTA  PHYSICS 0135 2453893   2454280 2450351 kvrishikesh@yahoo.com
41
ROORKEE NO.1 MR. VIPIN TYAGI PHYSICS  01332 272402 272402 270728 kvroorkee1@gmail.com
42
ROORKEE NO.2 SHRI ARVIND KUMAR  CHEMISTRY 01332 278899 278899 275599 kv2roorkee@indiatimes.com
43
SOURKHAND MR. PRADEEP THAPLIYAL  PHYSICS         kvsaurkhand@gmail.com
44
SRINAGAR, SSB SH. J P DOBHAL COMMERCE 01346 252337 252592 252337 kv_srinagar@rediffmail.com
45
UTTARKASHI SH S K MISHRA I/C  ECONOMICS 01374 211047     kvuttarkashi@gmail.com